Přejít k obsahu


Ovlivnění seizmické odezvy reaktoru VVER 1000 palivovými soubory

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Ovlivnění seizmické odezvy reaktoru VVER 1000 palivovými soubory. Prague, 2010., ISBN: 978-80-87012-24-6,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The seismic response affection of the nuclear reactor WWER 1000 by nuclear fuel assemblies
Rok vydání: 2010
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc.
Abstrakt CZ: V příspěvku s popisuje matematické modelování a počítačová simulace seizmické odezvy zvolených komponent jaderného reaktoru VVER 1000. Seizmická odezva je vyšetřována pomocí numerické integrace v časovém intervalu. Seizmické buzení je dáno dvěma horizontálními a jedním vertikálním akcelerogramem na úrovni uložení tlakové nádoby k rámu pro poměrný útlum 5%. Hlavním cílem je srovnání seizmické odezvy pro dvě varianty paliva VVANTAGE6 a TVSA-T. Pro oba typy paliva jsou srovnány maximální hodnoty vazbových deformací a výchylek komponent reaktoru.
Abstrakt EN: The paper deals with the mathematical modelling and the computer simulation of the seismic response of chosen components of the nuclear WWER 1000 type reactor. The seismic response is investigated by numerical integration method in time interval. The seismic excitation is given by two horizontal and one vertical synthetic accelerograms at the level of the pressure vessel seating adjusted for a certain damping value 5%. The main aim is seismic response assessment for two variants of nuclear fuel assemblies - VVANTAGE6 and TVSA-T. The maxima values of linkages or component deformations and forces are compared for both fuel assembly variants.
Klíčová slova

Zpět

Patička