Přejít k obsahu


Numerical schemes for river flood modelling

Citace:
EGERMAIER, J., BRANDNER, M., KOPINCOVÁ, H. Numerical schemes for river flood modelling. In Seminar of numerical analysis. Prague: Institute of computer science AS CR, 2010. s. 33-36. ISBN: 978-80-87136-07-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical schemes for river flood modelling
Rok vydání: 2010
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of computer science AS CR
Autoři: Ing. Jiří Egermaier Ph.D. , Ing. Marek Brandner Ph.D. , Ing. Hana Kopincová
Abstrakt CZ: Modelování proudění v říčních tocích je často formulováno jako jednorozměrná úloha. V případě simulací povodní je vhodnější použít dvourozměrný model. Existuje mnoho efektivních numerických metod s rozdílnými vlastnostmi. Kromě důležitých vlastností jako jsou konzervativita, konzistence a stabilita, by tyto metody měly splňovat i další, jako je pozitivní semidefinitnost a výpočetní efektivita především vzhledem k problémům na rozhraní suchých a mokrých stavů, které je třeba řešit po celé délce toku.
Abstrakt EN: The river flow models are often formulated as one-dimensional problems. In the case of the river flood simulations, it is more convenient to use two-dimensional model. There are a lot of efficient numerical schemes with different properties. In addition to important properties like conservation, consistency and stability these numerical schemes should satisfy some other ones - positive semidefinitness and computational efficiency especially for wet/dry problems which occur on the whole shoreline.
Klíčová slova

Zpět

Patička