Přejít k obsahu


Teorie a praxe edukační činnosti sestry

Citace:
JANEČKOVÁ, Z., NOVÁKOVÁ, J. Teorie a praxe edukační činnosti sestry. In Cesta k modernímu ošetřovatelství XI.. Praha: FN Motol, 2009. s. 119-123. ISBN: 978-80-87347-02-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: FN Motol
Autoři: Bc. Zuzana Janečková DiS. , Bc. Jaroslava Nováková
Abstrakt CZ: Souhrn: Edukační činnost tvoří součást plánovaných intervencí sestry ve všech formách péče. Edukace klienta je nejdůležitějším aspektem v ošetřovatelské praxi a je důležitou, samostatnou funkcí ošetřovatelství. Edukační činnost tvoří významnou a neoddělitelnou součást pracovní náplně sestry v primární, sekundární i v terciární péči. Nejen tato fakta vedou k tomu, že je na edukační činnost ve výuce sester kladen čím dál větší důraz. Bohužel z daného šetření jasně vyplývá, že ač je edukaci při studiu věnováno několik hodin, v praxi pak dochází pouze k edukaci klientů, nikoli však k jakémukoli, byť minimálně odpovídajícímu, účelnému záznamu.
Klíčová slova

Zpět

Patička