Přejít k obsahu


PAARE - Parallel ARENA

Citace:
HOŘEJŠÍ, P., RAŠKA, P. PAARE - Parallel ARENA. 2009.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: PAARE - Parallel ARENA
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petr Hořejší Ph.D. , Ing. Pavel Raška
Abstrakt CZ: PAARE je uživatelsky orientované programové vybavení pro experimentální pracoviště simulací diskrétních výrobních systémů a v nich realizovaných výrobních procesů, ve kterém je možné hodnotit, modifikovat a nastavovat (tuning) optimalizační metody pro řízení simulačních experimentů. Mezi implementované algoritmy patří: prořezávání, Hill Climbing, Random Search, Tabu search, simulace žíhání a diferenciální evoluce. SW zahrnuje moduly zadávání parametrů experimentů a jejich omezení, zadání kriteriálních funkcí, analýzy, hodnocení a vizualizace výsledků experimentů a organizace všech dat i napříč výsledků z mnoha experimentů. Vše je realizováno databázově. SW je propojen se simulačním nástrojem ARENA. PAARE obsahuje moduly: - Modul konfigurace participujících pracovních stanic, - Modul síťového řízení experimentů, - Modul optimalizace, který zahrnuje následující pod-moduly: Modul konfigurace vstupních a výstupních parametrů, Modul řízení optimalizace, Moduly pro správu, konfiguraci a řízení dílčích optimalizačních metod, Modul pro správu omezujících podmínek a podmínek ukončení, Moduly zpracování a organizace výsledků, Modul exportu a Vizualizační modul.
Abstrakt EN: PAARE is a user oriented software for support of the simulation optimization experimental environment. This SW supports the optimization management in the Rockwell ARENA simulation tool. PAARE is suitable for discrete event simulations. Management software PAARE is not only able to start the simulators but also gives feedback from the running simulators. The model can be built at the user level with almost no need for programming skills in ARENA. So the models can be easily created and also modified. Input and output parameters are stored in a database, these parameters are modified by a model (which means only a small modification by the user of the provided sample code). Then we need to use the parallel simulation approach ? we would like to start and run all the simulators in ARENA at the same time on all computers. There is also a need for a management tool in this case. This software is able to: - manage parallel simulation; - configure the model parameters at client level; - send the same model with different parameters to remote hosts - servers; - start the ARENA model on the server(s); - control of the remote simulation processes; - download the result to a database;data-mine the database in order to get monitored parameters (for example: capacity in a particular workplace; rate of particular product in a workplace etc.); - analyze and evaluate the monitored parameters; - set a new simulation set and establish a new simulation cycle until the terminal condition is met; - find the global optimum of the tracked function; - organize results and generate 2D and 3D visualizations.
Klíčová slova

Zpět

Patička