Přejít k obsahu


Obecně prospěšná společnost

Citace:
DVOŘÁK, T. Obecně prospěšná společnost. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009, 80 s. ISBN: 978-80-7357-450-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Public benefit association
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer Česká republika
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce se zabývá především právní úpravou společností, jejichž cílem je obecná prospěšnost. V této souvislosti se rovněž zaměřuje na zvýhodnění, jež jsou ve spojení s výkonem nebo podporou veřejně prospěšných aktivit poskytována.
Abstrakt EN: Publication deals primarily with a legal regulation of associations whose aim is public benefit. Connected to this, it also focuses on advantages offered together with achievement or support of public benefit activities.
Klíčová slova

Zpět

Patička