Přejít k obsahu


LTranscriber - nástroj na segmentování, značkování a transkripci zvukových záznamů

Citace:
KONKOL, M., EKŠTEIN, K. LTranscriber - nástroj na segmentování, značkování a transkripci zvukových záznamů. 2009.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: LTranscriber - a tool for segmentation, labeling and transcription of audio recordings
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, Česká Republika
Autoři: Martin Konkol , Ing. Kamil Ekštein Ph.D.
Abstrakt CZ: Nástroj LTranscriber vznikl v rámci projektu NPV2 - Cot-Sewing 2C06009 a jeho účelem je významně usnadnit úlohu přípravy trénovacích a testovacích dat pro systémy rozpoznávání přirozené řeči. Tento nástroj umožňuje komfortním a efektivním způsobem pořizovat přepisy zvukových záznamů, které tvoří trénovací korpus rozpoznávače. Aby bylo možné rozpoznávač správně natrénovat, je třeba mít nejen množství nahrávek řeči, ale také ke každé takové nahrávce odpovídající přepis. LTranscriber umožňuje nahrávku nasegmentovat, označkovat a přepsat do ortografické či fonetické podoby, přičemž design prostředí napomáhá vyškolenému pracovníkovi provést přepis výrazně rychleji a snáze, než při použití např. běžného textového editoru.
Abstrakt EN: The LTranscriber tool was created within the framework of the NPV2 project Cot-Sewing 2C06009 and its purpose is to considerably ease the task of preparing training and testing data for automatic speech recognition systems. This tool presents a comfortable and efficient way of creating transcripts of the audio recordings that constitute training corpora of the speech recognition system. In order to make the recognition system properly trained it is necessary to have not only a sufficient quantity of the audio recordings: It is necessary to have a transcription of each such recording too. LTranscriber enables to segment, label and transcribe the recording into either phonetic or orthographic form. The design of the of the user interface helps the expert worker to carry out the transcription significantly faster and easier compared to using e.g. a standard text editor.
Klíčová slova

Zpět

Patička