Přejít k obsahu


Regionální integrační procesy

Citace:
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Regionální integrační procesy. 1.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, 507 s. ISBN: 978-80-7380-232-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Regional Integration Processes
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha analyzuje integrační procesy v různých světových regionech. S využitím soudobých teoretických přístupů autoři sledují transformaci regionalismu a procesu regionální integrace, dopad existence regionálních uskupení na členské státy i třetí země. Regionální integrační procesy jsou následně porovnány v rozsáhlé komparativní analýze.
Abstrakt EN: The book analyses the integration processes in different world region. Based on the contemporary theoretical approcahes the authors focus on transformation of regionalism and the regional integration process, impact of the regional integration on the member states and other actors. Regional integration processes are then icnluded into broad comparative analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička