Přejít k obsahu


Dynamické zatížení komponent podvozku lokomotivy 109E vyvolané zkratovým momentem motoru

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., BYRTUS, M. Dynamické zatížení komponent podvozku lokomotivy 109E vyvolané zkratovým momentem motoru. Plzeň, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dynamic loading of bogie components of locomotive 109E caused by short-circuit torque
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Zpráva je zaměřena na analýzu vlivu zkratového momentu motoru na dynamické zatížení komponent podvozku lokomotivy 109E. Je provedena analýza stability podvozku v závislosti na podélném skluzu kol. Odezva podvozku vybuzená zkratovým momentem je sledována jak pro stabilní tak i nestabilní stav systému.
Abstrakt EN: This report is aimed at analysis of the influence of short-circuit torque on dynamic loading of bogie compoments of locomotive 109E. The stability analysis of the bogie in dependence on longitudinal wheel-rail creepage is performed. The response of the bogie caused by short-circuit torque is investigated for both stable and unstable states of the system.
Klíčová slova

Zpět

Patička