Přejít k obsahu


Simulace jízdy podvozku lokomotivy 109E po nerovné trati

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., BYRTUS, M., SKÁLA, O. Simulace jízdy podvozku lokomotivy 109E po nerovné trati. Plzeň, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of locomotive 109E wheelset running on an irregular track
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D. , Ing. Ondřej Skála
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá modelováním a dynamickou analýzou podvozku jedoucího po prostorové nerovné trati. Podvozek je složen ze dvou individuálních pohonů a jeho rám je spojen se skříní lokomotivy. Použitím metody dekompozice je vytvořen matematický model podvozku. Nelineární adhezni síly působící mezi koly a kolejnicemi jsou modelovány podle Kalkerovy teorie. Na základě odvozeného matematického modelu byl vytvořen vlastní software v systému MATLAB pro simulaci jízdy podvozku po nerovné trati.
Abstrakt EN: The report deals with modelling and dynamic analysis of a bogie running on a spatially irregular track. The bogie consists of two individual drives with hollow shafts and of the bogie frame coupled with the car body. Mathematical model of the bogie is created by the decomposition method. The forces between wheels and rails are supposed to be nonlinear according to Kalker's theory. The whole bogie is excited by spatial track irregularities. The computational in-house software for simulation of the bogie vibration is created in MATLAB. The dynamic behaviour of the bogie is investigated by numerical simulations using proper computational model.
Klíčová slova

Zpět

Patička