Přejít k obsahu


Dynamické vlastnosti podvozku lokomotivy 109E

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., BYRTUS, M. Dynamické vlastnosti podvozku lokomotivy 109E. Plzeň, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dynamic properties of bogie of locomotive 109E
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Zpráva popisuje matematický model podvozku kolejového vozidla se zahrnutím poddajností kol. Je zkoumána ustálená odezva podvozku vybuzená ovalitou kol. Kmitání podvozku vybuzené vertikální nerovností tratě je kvatifikováno pomocí frekvenčních přenosů a výkonových spektrálních hustot vybraných dynamických stavových veličin.
Abstrakt EN: The report describes mathematical model of the bogie including the wheel as a part of a railway vehicle. The steady state response caused by wheel ovality is investigated. The bogie vibration excited by vertical tract irregularities is quantified using frequency response and power spectral densitiy of chosen dynamic quantities.
Klíčová slova

Zpět

Patička