Přejít k obsahu


Matematický model a modální vlastnosti lokomotivy 109E

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., BYRTUS, M. Matematický model a modální vlastnosti lokomotivy 109E. Plzeň, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mathematical model and modal properties of locomotive 109E
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem předkládané výzkumné zprávy je vytvořit komplexní výpočtový a matematický model čtyřnápravové lokomotivy 109E se dvěma podvozky a čtyřmi individuálními pohony pro následné vyšetřování dynamické odezvy na zdroje buzení z frekvenční oblasti do 100 Hz. Pokud je autorům známo, jde o první pokus o vytvoření komplexního modelu elektrické lokomotivy, který uvažuje prostorový pohyb komponent všech individuálních pohonů, poddajné vazby mezi nimi (poddajnost hnacích hřídelů, ozubení, spojek, kol, uložení statorů trakčních motorů se skříněmi převodovek na rámech podvozků), spojitě rozloženou hmotnost torzně, podélně i ohybově poddajných dutých kompozitových hřídelů a náprav dvojkolí a primární i sekundární vypružení a tlumení. Model respektuje provázanost prostorového kmitání individuálních pohonů uvnitř podvozků přes rámy podvozků a mezi podvozky přes skříň lokomotivy.
Abstrakt EN: The aim of the research report is to develop complex computational and mathematical model of four-axle locomotive 109E with two bogies and four individual drives. The model is further used for investigation of dynamic response to excitatiion from frequency range up to 100 Hz. According to the author's knowledge, this is a first attempt to create a complex model of electric locomotive which includes spatial motion of all compomnents, flexible couplings (compliance of drive shafts, gearing, clutches, supports of drive motors with housings to bogie frame), continuous hollow shafts and axles and primary and secondary suspensions and damping. The model respects cohesion of spatial vibration of individual drives through bogie frames and through the car body.
Klíčová slova

Zpět

Patička