Přejít k obsahu


Dynamic wheelset drive load of the railway vehicle caused by short-circuit motor moment

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Dynamic wheelset drive load of the railway vehicle caused by short-circuit motor moment. Applied and Computational Mechanics, 2009, roč. 3, č. 2, s. 423-434. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamic wheelset drive load of the railway vehicle caused by short-circuit motor moment
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá matematickým modelováním dynamické odezvy pohonu dvojkolí kolejového vozidla, vyvolané zkratovým momentem trakčního motoru. Individuální pohon dvojkolí s dutým děleným hřídelem je jedním ze subsystémů dvojnápravového podvozku se dvěma pohony. Model respektuje viskoelastické uložení obou statotrů motorů se skříněmi převodovek na rámu podvozku a všechny ostatní vazby mezi komponentami pohonů. Dynamická odezva je vyšetřována v závislosti na podélném skluzu a rychlosti vozidla v okamžiku náhlého zkratu v jednom asynchronním trakčním motoru. Metoda je aplikována na podvozek elektrické lokomotivy vyvinuté ve ŠKODA TRANSPORTATION pro rychlosti okolo 200 km/h. Kmitání pohonů je konfrontováno s podmínkami stability podvozku.
Abstrakt EN: The paper delas with mathematical modelling of dynamic response of the railway wheelset drives caused by short-circuit traction motor torgue. The individual wheelset drive with hollow graduated shaft is one of subsystems of the two-axled vehicle bogie with two wheelset drives. The model respects the viscoelastic suspension of the both engine stators with gear housing mounted on the bogie frame and all other couplings among bogie drive components. The dynamic response is investigated in dependence on longitudinal creepage and forward velocity of the vehicle at the moment of the sudden short-circuit in one asynchronous traction motor. The method is applied to bogie of the electric locomotive developed for speed about 200 km/h by the company ŠKODA TRANSPORTATION, s.r.o. The wheelset drive vibration is confronted with stability conditions of the whole bogie.
Klíčová slova

Zpět

Patička