Přejít k obsahu


Vybrané instituty středověkého trestního práva : konkrétní případy z Chebska

Citace:
KNOLL, V. Vybrané instituty středověkého trestního práva : konkrétní případy z Chebska. Brno, 2009., ISBN: 978-80-210-5086-0,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Selected Institutes of Medieval Penal Law : Specific cases from Egerland
Rok vydání: 2009
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje několik institutů středověkého trestního práva, které souvisejí s usmířením delikventa se společností. Jde o smírčí smlouvu a o kriminální reversy. Oba instituty byly do velké míry projevem soukromého, často mimosoudního, řešení sporu. Smírčí smlouva byla buď mimosoudním narovnáním nebo byla výsledkem soudního řízení. Zavazovali se nepokračovat ve své kriminální činnosti a do budoucna se jí zdržet, řípadně se nikomu nemstít za své uvěznění či za průběh soudního procesu.
Abstrakt EN: The Article presents several institutes of medieval penal law that are related to reconciliation of offender with the society. It is the Reconciliation agreement and Criminal Reverses. Both institutes were mostly results of private, very often of alternative, out of court, dispute resolution. The Reconciliation agreement could be either alternative way of settlement or as a result of court proceedings. The offenders undertook not to continue in their criminal aktivity and refrain from it in the future as well as not to take revenge for their imprisonment or for the course of court procedure.
Klíčová slova

Zpět

Patička