Přejít k obsahu


Encyklopedie ústavního práva

Citace:
BARTOŇ, M., CIBULKA, Ľ., DRECHSLEROVÁ, K., FOREJTOVÁ, M., GREČOVÁ, M., HORSKÁ, Z., JIRÁSEK, J., KANTOŘÍKOVÁ, J., KLÍMA, K., KLÍMOVÁ, H., KUBA, J., LIČKOVÁ, M., MATEJKA, J., MESROBYAN, S., NOVÝ, D., OUTLÁ, V., PALÚŠ, I., PEZL, T., POMAHAČ, R., RUNDOVÁ, A., SKÁLA, J., STARK, D., SKOTNICKI, K., SLAŠŤAN, M., SOVINSKÝ, J., STIBOROVÁ, Z., ŠILHANOVÁ, Z., ŠNEBERGEROVÁ, S., ŠŤASTNÝ, V., TOMEŠ, M., TOMOSZEK, M. Encyklopedie ústavního práva. 1.. vyd. Praha : ASPI, a.s., 2007, 751 s. ISBN: 978-80-7357-295-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Encyclopedia of Constitutional Law
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: ASPI, a.s.
Autoři: JUDr. Michal Bartoň Ph.D. , prof. JUDr. Ľubor Cibulka CSc. , JUDr. Klára Drechslerová , JUDr. Monika Forejtová Ph.D. , Mgr. Markéta Grečová , JUDr. Zuzana Horská , doc. JUDr. Jiří Jirásek CSc. , Jana Kantoříková , Doc. JUDr. Karel Klíma CSc. , JUDr. Hana Klímová , JUDr. et PhDr. Jaroslav Kuba CSc. , Magdalena Ličková , JUDr. Ján Matejka Ph.D. , JUDr. Simon Mesrobyan , Mgr. Daniel Nový LL.B. , JUDr. Veronika Outlá Ph.D. , prof. JUDr. Igor Palúš CSc. , JUDr. Tomáš Pezl , doc. JUDr. Richard Pomahač CSc. , JUDr. Bc. Alena Rundová LL.M. , JUDr. Josef Skála CSc. , Mgr. Daniel Stark , prof. dr. hab. Krzystof Skotnicki , JUDr. Miroslav Slašťan Ph.D. , JUDr. Jaroslav Sovinský Ph.D. , Mgr. Zuzana Stiborová , JUDr. Zuzana Šilhanová , JUDr. Simona Šnebergerová , JUDr. Vít Šťastný , Mgr. Milan Tomeš , JUDr. Maxim Tomoszek
Abstrakt CZ: Přehled ústavního práva a jeho základních institutů zpracovaný formou encyklopedických hesel. Zahrnuje ústavní právo České republiky a významných států světa. Místo je věnováno i Evropské unii.
Abstrakt EN: Compendium of the constitutional law and its fundamental institutes organized by comparative method into encyclopedic keywords. It includes Constitutional Law of the Czech Republic and of important states of the world. There is also some room left for European Union.
Klíčová slova

Zpět

Patička