Přejít k obsahu


Parallel Computing with SMP in GNU/Linux

Citace:
GIRG, P., MATĚJKA, L., PEŠIČKA, L., SKUPA, J., ŠAFAŘÍK, J. Parallel Computing with SMP in GNU/Linux. In Informatics 2009. Košice: Technical university, 2009. s. 57-62. ISBN: 978-80-8086-126-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Parallel Computing with SMP in GNU/Linux
Rok vydání: 2009
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technical university
Autoři: Ing. Petr Girg Ph.D. , Ing. Luboš Matějka , Ing. Ladislav Pešička , Jindřich Skupa , Prof. Ing. Jiří Šafařík CSc.
Abstrakt CZ: Stroje s podporou SMP jsou díky více jádrovým procesorům lépe dostupné. Otestovali sme možnosti paralelních výpočtů na SMP strojích v GNU Linuxu. V první řadě proběhlo otestování klasikých prostředků jako POSIX vlákna, PVM a MPI a následně porovnání námi navržené knihovny, která využivá affinity procesů. Jako zásadní se ukázalo vhodné nastavení parametrů kompilátoru jakyzka C, stejně jako použití kompilátoru optimalizovaného pro procesory Intel Xeon, na kterých sme testy prováděly.
Abstrakt EN: Nowadays, computers are equipped with multicore CPUs. SMP computing is much more easily available than ever before. We decided to investigate potential of SMP computing in GNU/Linux environment. The POSIX threads, PVM, and MPI were compared with our designed library that uses the affinity of processes. The setting of C compiler appeared to have significant influence as well as the compiler optimized for Intel Xeon CPU.
Klíčová slova

Zpět

Patička