Přejít k obsahu


Modeling of Capabilities of a System in Algebraic Manner

Citace:
PINKAS, P., KLEČKOVÁ, J. Modeling of Capabilities of a System in Algebraic Manner. In Networked Digital Technologies (NDT 2009). New York: IEEE, 2009. s. 458-463. ISBN: 978-1-4244-4614-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modeling of Capabilities of a System in Algebraic Manner
Rok vydání: 2009
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Petr Pinkas , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: V článku nabízíme nový přístup k modelování systému. Ukážeme, že stav lze (z vnějšího pohledu) chápat jako schopnost systému podílet se na interakcích s prostředím. Zmíněnou schopnost také matematicky popíšeme. A konečně, nad schopnostmi nadefinujeme jednoduchý kalkul a ukážeme, že schopnosti systému jsou řešením soustavy rovnic v tomto kalkulu.
Abstrakt EN: In this paper, we offer a new approach to modeling of a system. We show that a state (from an outer point of view) can be regarded as a capability of the system to participate in interactions with the environment. In addition, we describe the capability by a mathematical object. Finally, we define a simple calculus over capabilities and show that capabilities of the system are a solution of a system of equations in the calculus.
Klíčová slova

Zpět

Patička