Přejít k obsahu


The Composite Algebraic Structure over Capabilities and Actions of a System

Citace:
PINKAS, P., KLEČKOVÁ, J. The Composite Algebraic Structure over Capabilities and Actions of a System. In ICITST-2009. London: Infonomics Society, UK, 2009. s. 241-246. ISBN: 978-0-9564263-1-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Composite Algebraic Structure over Capabilities and Actions of a System
Rok vydání: 2009
Místo konání: London
Název zdroje: Infonomics Society, UK
Autoři: Ing. Petr Pinkas , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: V článku předkládáme neobvyklý přístup k modelování systému, který se zaměřuje na schopnost systému podílet se na interakcích s prostředím. Zmíněnou schopnost nadefinujeme jako matematický objekt. Dále ukážeme, že (z vnějšího pohledu) existuje mezi schopnostmi a stavy dokonce ekvivalence. Nakonec nadefinujeme složenou algebraickou strukturu a ukážeme, že schopnosti systému jsou řešením soustavy rovnic v této algebraické struktuře.
Abstrakt EN: In this paper, we propose a different approach to modeling of a system that focuses on the capability of the system to participate in interactions with its environment. Furthermore, we use mathematical object to describe this capability. In addition, we show an equivalency (from an outer point of view) between capabilities and states. Finally, we define a composite algebraic structure and then show that capabilities of the system are a solution of a system of equations in this algebraic structure.
Klíčová slova

Zpět

Patička