Přejít k obsahu


Napoleonův dekret o advokacii z roku 1810

Citace:
BALÍK, S. Napoleonův dekret o advokacii z roku 1810. In Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 20-35. ISBN: 978-80-7380-120-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: xxx
Anglický název: Napoleon´ s Decree on advocacy, 1810
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Stat´ o dějinách francouzské advokacie a právní úpravě advokátské profese z r. 1810
Abstrakt EN: Paper about the history of French advocacy and about the legal regulation of the advocacy (1810).
Klíčová slova

Zpět

Patička