Přejít k obsahu


Mikrofrézování Utvařeče do Cermetové VBD

Citace:
STRNAD, T., ŘEHOŘ, J. Mikrofrézování Utvařeče do Cermetové VBD. 2010., ISBN: 978-80-7414-204-8,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The chip breaker micro-milling into the cermet insert
Rok vydání: 2010
Název zdroje: FVTM UJEP
Autoři: Ing. Tomáš Strnad , Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o možnostech obrábění utvařeče cermetové VBD. Jako nástroj byla použita dvouzubá CBN mikrofréza průměru 0,6 mm. Byla obráběna drážka utvařeče cermetové vyměnitelné břitové destičky. Příspěvek analyzuje obrábění z hlediska skutečných řezných podmínek, výsledných rozměrů utvařeče a opotřebení mikrofrézy. Cílem příspěvku je prezentace praktických výsledků a doporučení na příkladu mikrofrézování vysoce tvrdého materiálu.
Abstrakt EN: The artical deals with micro-milling of the cermet substrate. The CBN cutter with diameter 0,6 mm was used. As a workpiece the cermet insert was used. The chip breaker of the insert was machined. The real cutting conditions, final dimensions of the chip breaker and wear of the cutter are analysed. The goal of this paper is to show possibilities of the hard micro-maching.
Klíčová slova

Zpět

Patička