Přejít k obsahu


Augmented Riemann solver for urethra flow modeling

Citace:
BRANDNER, M., EGERMAIER, J., KOPINCOVÁ, H. Augmented Riemann solver for urethra flow modeling. Mathematics and Computers in Simulation, 2010, roč. 80, č. 6, s. 1222-1231. ISSN: 0378-4754
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Augmented Riemann solver for urethra flow modeling
Rok vydání: 2010
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Marek Brandner Ph.D. , Ing. Jiří Egermaier Ph.D. , Ing. Hana Kopincová
Abstrakt CZ: Představujeme novou konzervativní numerickou metodu pro modelování proudění močovou trubicí a močovodem. Využíváme metodu konečných objemů založenou na řešení rozšířené soustavy. Hlavním cílem je zkonstruovat takovou konzervativní metodu, která je schopna udržet nejen speciální ustálené stavy, ale zcela obecné. Dále by tato metoda měla zachovávat nezápornost veličin, které jsou nezáporné ze své fyzikální podstaty (zde průřez močové trubice a močovodu). Tuto metodu lze rovněž modifikovat jako metodu vyššího řádu. Na závěr uvádíme některé numerické experimenty.
Abstrakt EN: In this paper we propose a new conservative numerical scheme for the male urethra and ureter fluid flow simulations. We use finite volume method based on technique of augmented system. Main goal is to construct such conservative scheme which maintains not only some special steady states but all possible ones. Furthermore this scheme should preserve non-negativity of essentially nonnegative quantities from their physical fundamental (here it is the cross-section of the urethra and ureter). Our scheme can be also modified to the high order scheme. At the end we present some numerical experiments.
Klíčová slova

Zpět

Patička