Přejít k obsahu


Laboratorní práce z pohledu genderu a motivační experimenty s vývěvou

Citace:
KIELBUSOVÁ, Z. Laboratorní práce z pohledu genderu a motivační experimenty s vývěvou. In Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-8094-496-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2009
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Univerzita Konštantína Filozofa
Autoři: Mgr. Zdeňka Kielbusová
Abstrakt CZ: V novém tisíciletí se pozornost nejen v humanitních vědách jako je sociologie, psychologie či pedagogika, ale i ve vědách přírodních obrací k problematice genderu. V posledních několika letech se uskutečnilo několik studií, které poukazují na odlišný způsob myšlení a vnímání učiva chlapců a dívek. K zájmu o tuto problematiku přivedl vědce upadající zájem o přírodní vědy. Došli k závěru, že je potřeba změnit přístup k hodinám fyziky a snažit se je spíše přizpůsobit mentalitě dívek. Hodina postavená tak, aby zaujala dívky, obvykle zaujme i chlapce, ale opačně to není pravidlem. Proto ukážu několik zajímavých motivačních experimentů, které upoutají nejen dívky.
Klíčová slova

Zpět

Patička