Přejít k obsahu


A two-parametric three-point problem

Citace:
BOGNÁR, G., ČEPIČKA, J., DRÁBEK, P., NEČESAL, P., ROZGONYI, E. A two-parametric three-point problem. Nonlinear Analysis, 2010, roč. 72, č. 9-10, s. 3707-3721. ISSN: 0362-546X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A two-parametric three-point problem
Rok vydání: 2010
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Gabriella Bognár , Ing. Jan Čepička Ph.D. , Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. , Ing. Petr Nečesal Ph.D. , Erika Rozgonyi
Abstrakt CZ: Je studována existence řešení $x = x(t)$, $t \in R$, tříbodové okrajové úlohy \begin{equation} x^{\prime\prime} + \lambda x + g(t, x) = h, \quad x(0)=0, \quad B_{\eta} x=0. \tag{P} \end{equation} Jsou podány postačující a nutné podmínky na $g$ a $h$ tak, aby úloha (P) měla řešení. Naše podmínky závisejí na hodnotách $\lambda$ a $\eta$.
Abstrakt EN: We study the existence of a solution $x = x(t)$, $t \in R$, of the three-point problem \begin{equation} x^{\prime\prime} + \lambda x + g(t, x) = h, \quad x(0)=0, \quad B_{\eta} x=0. \tag{P} \end{equation} We give sufficient and necessary conditions on $g$ and $h$ in order for (P) to have a solution. Our conditions depend on the values of $\lambda$ and $\eta$.
Klíčová slova

Zpět

Patička