Přejít k obsahu


Tělo jako objekt právních vztahů v 19. století.

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Tělo jako objekt právních vztahů v 19. století.. Praha, 2010., ISBN: 978-80-200-1833-5,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Human Body like object of legal relations
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Academia
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať se zabývá problematikou těla v 19. století z hlediska právního. Autorka vychází z dobových právních předpisů, podle nichž je tělo neoddělitelně spjato s člověkem jakožto jedincem. V 19. století byla pod vlivem teorie přirozeného práva člověku přiznána ?vrozená, již rozumem poznatelná práva?. Tělo nebylo během lidského života věcí v právním slova smyslu, a tudíž nemohlo být objektem práv. Často sloužilo ? za plného vědomí a se souhlasem jedince ? jako nástroj obživy. Jednalo se o prostituci, která byla obecně zakazována, ale policií té doby trpěna. Prostituce jako taková nebyla zákonem komplexně řešena. Trestní zákoníky 19. století se jí věnovaly jen okrajově. Z hlediska práva šlo při prostituci o uzavření inominátní (nepojmenované) smlouvy, blížící se smlouvě pracovní, kdy jedinec poskytoval za úplatu prostřednictvím sebe sama (svého těla) druhému službu podle jeho pokynů. Dobově šlo při prostituci o provozování živností: poskytnout službu mohla žena, stejně jako ji mohl poskytnout muž; podobně tomu mohlo být na straně zákazníka, resp. zákaznice. Nejčastějším jevem však byl model žena-prostitutka (či nevěstka) a solventní muž.
Abstrakt EN: The article deals with human body´s problematics in 19 th century from of legal view. The author goes out contemporary sources. The Human body was connected inseparably with Man. Human body wasn´t thing in legal sense during the period of man´ s life. It serves like instrument of livehood - prostitution. Prostitution wasn´t regulated completly. Prostitution was given by Woman or Man. The Parties closed "contracti inominati".
Klíčová slova

Zpět

Patička