Přejít k obsahu


Monte-Carlo simulation of electricity transmission system operation

Citace:
ČERNÝ, V., JANEČEK, E., FIALOVÁ, A., FRANTÍK, J. Monte-Carlo simulation of electricity transmission system operation. IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 2008, roč. 17, č. 1, s. 4588-4593. ISSN: 1474-6670
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Monte-Carlo simulation of electricity transmission system operation
Rok vydání: 2008
Místo konání: [s.l.]
Název zdroje: International Federation of Automatic Control
Autoři: Ing. Václav Černý Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. Andrea Fialová Ph.D. , Josef Frantík
Abstrakt CZ: Jednou ze základních systémových služeb, kterou provozovatel elektrizační přenosové soustavy poskytuje, je udržování výkonové rovnováhy. Cílem poskytování této služby je udržovat export/import výkonu do/z okolních propojených elektrizačních přenosových soustav na požadované hodnotě. Uvažovaný výkon se zde chová jako náhodná veličina. Z tohoto důvodu příslušná strategie řízení spočívá v udržování amplitud odchylky výkonu v určitých mezích. Pro tento účel provozovatel elektrizační přenosové soustavy využívá tzv. podpůrné služby. Aby bylo možné ověřit, že výkonové rezervy jednotlivých podpůrných služeb jsou dostatečně velké pro spolehlivý provoz elektrizační přenosové soustavy, byl vyvinut a implementován Monte-Carlo simulátor. Tento simulátor modeluje dynamické chování provozu elektrizační přenosové soustavy za okrajových podmínek spočívajících v omezené šířce výkonových rezerv jednotlivých podpůrných služeb.
Abstrakt EN: One of basic system services that an electricity transmission system operator guarantees is power balance maintenance. The aim of this service is to keep power export/import to/from surrounding interconnected electricity transmission systems at a proposed value. The power quantity is a random variable. Therefore, a control strategy of the quantity consists in keeping amplitudes of a power balance deviation in specified boundaries. The operator uses so called ancillary services for this purpose. In order to verify that power reserves of particular ancillary services are large enough for guaranteeing reliable operation of the electricity transmission system a Monte-Carlo simulator has been developed and implemented. The simulator models dynamical behavior of the system under the power reserves constraints.
Klíčová slova

Zpět

Patička