Přejít k obsahu


Criteria for Evaluation of Power Balance Control Performance in UCTE Transmission Grid

Citace:
HAVEL, P., HORÁČEK, P., JANEČEK, E., FRANTÍK, J. Criteria for Evaluation of Power Balance Control Performance in UCTE Transmission Grid. IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 2008, roč. 17, č. 1, s. 6998-7003. ISSN: 1474-6670
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Criteria for Evaluation of Power Balance Control Performance in UCTE Transmission Grid
Rok vydání: 2008
Místo konání: [s.l.]
Název zdroje: International Federation of Automatic Control
Autoři: Petr Havel , Petr Horáček , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Josef Frantík
Abstrakt CZ: Tento článek navrhuje dvě kritéria hodnocení kvality regulace energetické bilance jednotlivých regulačních oblastí propojené soustavy UCTE: střední hodnota systémové odchylky (ACE) a směrodatná odchylka ACE. Článek uvádí metodiku určení spravedlivé hodnoty těchto ukazatelů pro jednotlivé regulační oblasti. Tato metodika zajišťuje, že soustava UCTE je bezpečně provozována a žádná oblast není řízena na úkor ostatních. Protože spravedlivé hodnoty ukazatelů závisí na modelu soudobosti ACE, byly zkoumány dva případy: model nezávislých odchylek (optimistický) a model plně závislých odchylek.
Abstrakt EN: n this paper two criteria for evaluation of power balance control performance in control areas of the UCTE interconnection are proposed: the mean value of Area Control Error (ACE) and the standard deviation of ACE. A methodology for assigning fair values of the two criteria to individual control areas is presented. This methodology ensures that the UCTE grid is operated in a safe manner and no area performs control at the expense of other areas. Since the fair values of the ACE standard deviation depend on a chosen model of ACEs coincidence, two cases were investigated: a model with no coincidence (optimistic one) and a model with full coincidence (pessimistic one).
Klíčová slova

Zpět

Patička