Přejít k obsahu


Trestní odpovědnost právnických osob a práva třetích osob

Citace:
KOCINA, J. Trestní odpovědnost právnických osob a práva třetích osob. Brno, 2008., ISBN: 978-80-210-4733-4,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Criminal liability of corporations and rights of the third parties
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: JUDr. Jan Kocina Ph.D.
Abstrakt CZ: Teorie trestního práva se bude muset při další diskusi, která se bude týkat trestní odpovědnosti právnických osob, vypořádat s celou řadou sporných otázek. Příspěvek se zabývá jednou ze sporných problematik, a to vztahu případné právní úpravy upravující trestní odpovědnost právnických osob k právům třetích osob, a to i s přihlédnutím k současné i v budoucnu předpokládané úpravě z oblasti soukromého práva. Při přijímání trestní odpovědnosti právnických osob bude nutné postupovat velmi obezřetně s přihlédnutím k zásadám chránícím nabytá práva třetích osob.
Abstrakt EN: The theory of criminal law shall have to deal with quite a number of debatable questions within another debate regarding criminal liability of corporations. The contribution is concerned with one of the debatable questions, namely the relationship of possible legal regulations conditioning criminal liability of corporations to the rights of the third parties, even with regard to present as well as possible future regulation of the private law. It will be necessary to proceed very cautiously while establishing the criminal liability of corporations because of the principles protecting the rights gained by the third parties.
Klíčová slova

Zpět

Patička