Přejít k obsahu


ADAM SOV

Citace:
STŘELEC, M., JANEČEK, E. ADAM SOV. 2008.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: ger
Anglický název: ADAM SOV
Rok vydání: 2008
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Střelec , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc.
Abstrakt CZ: Software ADAM SOV je určen pro diagnostiku elektromagnetických ventilů z měření provozních veličin U a I. V softwaru jsou implementovány metody pro určení signifikantních bodů a určení rezerv silového působení magnetů. Výsledkem výzkumu byla nová metoda pro online vyhodnocení stavu elektromagnetických ventilů v řídících systémech jaderných elektrárnách.
Abstrakt EN: ADAM SOV Software is designed for diagnostics of electromagnetic valves using measurement of operating variables U and I. The software includes methods for determining significant points and power reserve of magnets operation. The result of research is a new method for online evaluation of the status of electromagnetic valves in control systems of nuclear power plants.
Klíčová slova

Zpět

Patička