Přejít k obsahu


Zvláště přitěžující okolnosti a snížení trestu odnětí svobody

Citace:
KOCINA, J. Zvláště přitěžující okolnosti a snížení trestu odnětí svobody. Brno, 2009., ISBN: 978-80-210-4989-5,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Particularly abbravating circumstances and lowering of the confinement
Rok vydání: 2009
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: JUDr. Jan Kocina Ph.D.
Abstrakt CZ: Nový trestní zákoník neobsahuje ustanovení o materiálním pojetí posuzování zvlášť přitěžujících okolností, když je založen zásadně na tzv. formálním pojetí trestného činu. V tomto zákoníku tedy není obsaženo ustanovení obdobné § 88 odst. 1 starého trestního zákone. Při menší závažnosti naplnění zvlášť přitěžujících okolností bude možné použít v novém trestním zákoníku ustanovení o mimořádném snížení trestu odnětí svobody, popř. některá ustanovení o upuštění od potrestání.
Abstrakt EN: New criminal code does not include a regulation concerning material conception of extra aggravating circumstances assessing whilst it is in principle based on so.called formal conception of criminal offense. There is no provision of sex. 88 clause 1 of the old criminal code. In case of a less serious case of extra aggravating circumstances it shall be possible in accordance with nex criminal code to apply provisions regarding exceptional reduction of the imprisonment punishment, possibly some of the provisions cencerning withheld sentence.
Klíčová slova

Zpět

Patička