Přejít k obsahu


Odposlech a záznam telefonických hovorů jako důkaz v trestním řízení

Citace:
KOCINA, J. Odposlech a záznam telefonických hovorů jako důkaz v trestním řízení. Bratislava, 2008., ISBN: 978-80-89363-17-9,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The tapping and recording phone calls as an evidence in criminal proceeding
Rok vydání: 2008
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Bratislavská vysoká škola práva
Autoři: JUDr. Jan Kocina Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá teoretickými a praktickými problémy dokazování, které souvisejí s odposlechem a záznamem telefonických hovorů, a to ve vztahuá k možnosti použití těchto odposlechů a záznamů jako důkazů v trestním řízení a částečně i v občanském soudním řízení. Je popisována problematika úpravy odposlechů v platném trestním řádu, uvedená ve speciálních zákonech a příspěvedk se také zabývá právní problematikou odposlechů a záznamů, které jsou prováděny jinými subjekty než orgány činnými v trestním řízení. Zpracovávaná problematika vychází z platné právní úpravy v České republice.
Abstrakt EN: The report is cnocerned with theoretical and practical difficulties of evidence that consists in possible use of tapping and recording phone calls in criminal and partially also in civil proceedings. The rport considers the questions of present legal regulation of tapping generally as well as legal regulation contained in special acts. Further on the report also deals with legal questions of tapping and recording that is performed by other subjects than subjects taht are operative in criminal procedure. The objective of the report is based on valid legal regulation in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička