Přejít k obsahu


Hard protective Si-Zr-O coatings resistant to thermal cycling in air up to 1400°C

Citace:
ŠATAVA, V., ZEMAN, P., ČERSTVÝ, R. Hard protective Si-Zr-O coatings resistant to thermal cycling in air up to 1400°C. San Diego, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hard protective Si-Zr-O coatings resistant to thermal cycling in air up to 1400°C
Rok vydání: 2009
Autoři: Ing. Václav Šatava , Doc. Ing. Petr Zeman Ph.D. , Ing. Radomír Čerstvý
Abstrakt CZ: Článek podává zprávu o struktuře, mechanických vlastnostech a oxidační odolnosti reaktivně naprašovaných 7000 nm tlustých Si-Zr-O vrstev. Vrstvy byly naprašovány ze složeného terče. Hlavní pozornost je věnována vyšetřování vlivu struktury vrstvy na tepelnou stabilitu jejích mechanických vlastností a oxidační odolnost. Hlavním přínosem tohoto vyšetřování je poznatek, že vlastnosti ochranných povlaků se nemění během tepelného cyklování pokud struktura povlaku je nezměněna během nárůstu a poklesu žíhací teploty Ta.
Abstrakt EN: The article reports on structure, mechanical properties and oxidation resistance of 7000 nm thick Si-Zr-O films reactively sputtered. The films were sputtered from a composed target. Main attention is devoted to the investigation of the effect of the structure of film on the thermal stability of its mechanical properties and oxidation resistance. Main issue of this investigation is the finding that the properties of protective coating do not change during thermal cycling as far the structure of the coating is unchanged during increasing and decreasing of the annealing temperature Ta.
Klíčová slova

Zpět

Patička