Přejít k obsahu


VIP - výpočet intenzit poruch

Citace:
JELÍNEK, L., HOUDOVÁ, L. VIP - výpočet intenzit poruch. 2009.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: VIP - Failure rate calculation
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Libor Jelínek Ph.D. , Ing. Lenka Houdová
Abstrakt CZ: Software VIP zahrnuje algoritmy pro načtení a zpracování dat o poruchách a opravách elektrárenských komponent. Výsledkem je pak především odhad vývoje jejich intenzit poruch v čase s původní údržbou i bez údržby ve formě parametrické funkce Tri-Weibullova náhodného rozdělení pro export do poruchovostního modelu. Program umožňuje dále jednak vizualizovat tyto průběhy pro vybrané komponenty, bloky a elektrárny obsažené v datech a jednak generovat grafický katalog vývoje intenzit poruch. Přitom počítá i ostatní statistické charakteristiky z historických dat pro účely simulace a kalibrace poruchovostního modelu jako celku.
Abstrakt EN: Software VIP includes algorithm for uploading and processing the failures and repairs data of components of power stations. The main results are time progression of failure rate estimation in form of Tri-Weibull function, vizualization of this time progression, generation of grafical catalog of failure rate time progression and calculation of various statistical characteristics for simulations and calibrations of fault model.
Klíčová slova

Zpět

Patička