Přejít k obsahu


VVS - vizualizace výsledků simulace

Citace:
HOUDOVÁ, L., JANEČEK, E. VVS - vizualizace výsledků simulace. 2009.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: VVS - simulation results visualization
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Lenka Houdová , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc.
Abstrakt CZ: Software VVS -Vizualizace výsledků simulace byl vytvořen pro vizualizaci výstupních hodnot z programu AWB (Availability Workbench firmy Isograph, Inc.) v oblastech spolehlivosti a nákladovosti (nedostupnost, dostupnost, MTP, optimalizace generální i běžné opravy). Umožňuje načíst, zpracovat a vizualizovat simulované výsledky, jako např. historii nebo predikce vývoje dostupnosti, příp. MTP do budoucna, a dále zobrazovat výsledky optimalizačního procesu pro hledání optimální doby mezi plánovanou údržbou z hlediska nákladovosti, příp. dostupnosti celého zařízení.
Abstrakt EN: Software VVS -simulation results visualization was created for vizualization of output data ftom AWB (Availability Workbench by Isograph, Inc.) in area of reliability and cost (availabilit, unavailability, MTP, general and routine planned maintenance optimization). It allows to load, process and visualize simulation results, like history or prediction of availability time progression, show results of optimization process for finding the optimal time between planned maintenance in cost point of view or availability of the equipment.
Klíčová slova

Zpět

Patička