Přejít k obsahu


Mecháček síťnatý (Arrhenia retiruga) (Agaricales, Tricholomataceae) v České republice nevyhynul

Citace:
KOUT, J. Mecháček síťnatý (Arrhenia retiruga) (Agaricales, Tricholomataceae) v České republice nevyhynul. Erica, 2009, roč. 2009, č. 16, s. 3-7. ISSN: 1210-065X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Arrhenia retiruga (Agaricales, Tricholomataceae) has not extincted in the Czech Republic
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeské muzeum
Autoři: Mgr. Jiří Kout
Abstrakt CZ: V práci je zníněn nový nález druhu, Arrhenia retiruga, v České republice; zjištěný druh byl považován v ČR za vyhynulý. Uvedena jsou základní morfologická data.
Abstrakt EN: New find of the species Arrhenia retiruga in the Czech Republic is described. This species has been suggested extinct in the Czech Republic. Morphological data are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička