Přejít k obsahu


Magnetohydrodynamic pumps with permanent magnets for pumping molten metals or salts

Citace:
DOLEŽEL, I., KOTLAN, V., VALENTA, V., ULRYCH, B. Magnetohydrodynamic pumps with permanent magnets for pumping molten metals or salts. Przeglad Elektrotechniczny, 2010, roč. 86, č. 1, s. 86-88. ISSN: 0033-2097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Magnetohydrodynamic pumps with permanent magnets for pumping molten metals or salts
Rok vydání: 2010
Místo konání: Warzsawa
Název zdroje: Wydawnictwo SIGMA
Autoři: Prof. Ing. Ivo Doležel CSc. , Ing. Václav Kotlan Ph.D. , Ing. Václav Valenta CSc. , Doc. Ing. Bohuš Ulrych CSc.
Abstrakt CZ: V tomto článku jsou zkoumány možnosti čerpání roztavených kovů a solí (jako chladící médium v jaderných reaktorech) magnetohydrodynamických (MHD) čerpadel s permanentními magnety. Hlavní pozornost je věnována ustálenému stavu oběhu tohoto média v uzavřené chladící smyčce popsaného rovnovážným stavem mezi Lorentovou silou generovanou čerpadlem a brzdnou hydrodynamickou silou. Metoda je doložena dvěma ilustrativními příklady a je provedena analýza obdržených výsledků
Abstrakt EN: Possibilities of pumping molten metals and salts (as cooling agents in nuclear reactors) by magnetohydrodynamic (MHD) pumps with permanent magnets are investigated. The principal attention is paid to the steady-state movement of these quenchants in the closed cooling loops described by the balance of the Lorentz force produced by the pump and hydrodynamic drag forces. The methodology is illustrated on two typical examples whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička