Přejít k obsahu


Surge phenomena on transmission lines

Citace:
KOTLAN, V., BENEŠOVÁ, Z. Surge phenomena on transmission lines. Przeglad Elektrotechniczny, 2009, roč. 85, č. 4, s. 25-27. ISSN: 0033-2097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Surge phenomena on transmission lines
Rok vydání: 2009
Místo konání: Warzsawa
Název zdroje: Wydawnictwo SIGMA
Autoři: Ing. Václav Kotlan Ph.D. , Prof. Ing. Zdeňka Benešová CSc.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá rázovými jevy na přenosovém vedení. Je předpokládán úder blesku do vedení, a proto je zdroj rázového jevu modelován jako injektovaná proudová vlna v náhodném místě na vedení. Problém je řešen v časové oblasti metodou FDTD. Byly prověřeny různé konfigurace přenosového vedení - homogenní a nehomogenní jednofázové vedení a homogenní třífázové vedení.
Abstrakt EN: This paper deals with surge phenomena on transmission lines. The attack of lightning stroke is considered, so the source of surge phenomena is modelled like an injected current wave at random place on the transmission line. The problem is solved in time domain using the FDTD method. Several configurations of transmission line has been investigated in our work - homogeneous and non-homogeneous one-phase line and homogeneous three-phase line.
Klíčová slova

Zpět

Patička