Přejít k obsahu


Thermoelastic actuator with controllable shift

Citace:
KOTLAN, V., ULRYCH, B., DOLEŽEL, I. Thermoelastic actuator with controllable shift. Acta Technica ČSAV, 2009, roč. 54, č. 4, s. 387-399. ISSN: 0001-7043
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermoelastic actuator with controllable shift
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav termomechaniky AV ČR
Autoři: Ing. Václav Kotlan Ph.D. , Doc. Ing. Bohuš Ulrych CSc. , Prof. Ing. Ivo Doležel CSc.
Abstrakt CZ: Je zde prezentována nová koncepce aktuátoru s regulovatelným operačním režimem. Aktuátor pracuje na principu elektromagneticky generované termoelasticity a dovoluje nastavení velice malých přesných posunů v řádech 10e-6 až 10e-3 m. Matematický model jednotlivých částí je řešen numerickou metodou. Alpikace navrženého zařízení je ukázána na dvou příkladech.
Abstrakt EN: A new conception of actuator with controllable operation regime is presented. The actuator works on the principle of electromagnetically generated thermoelasticity and allows setting of extremely small accurate shifts on the order of 10-6-10-3 m. The mathematical models of its principal parts are built and solved numerically. The application of the device is illustrated by two typical examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička