Přejít k obsahu


Revival of Religious Anti-Judaism in the Post-Modern Spectrum of Ideologies

Citace:
TYDLITÁTOVÁ, V. Revival of Religious Anti-Judaism in the Post-Modern Spectrum of Ideologies. In Anatomy of Hatred : Essays on Anti-Semitism. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, s. 71-76. ISBN: 978-80-7043-861-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Revival of Religious Anti-Judaism in the Post-Modern Spectrum of Ideologies
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Věra Tydlitátová Th.D.
Abstrakt CZ: Tato studie ukazuje sblížení mezi apolitickým ultratradicionalistickým pohledem na svět jak je reprezentovaný Kněžským bratrstvem Sv. Pia X, nebo také konzervativními a fundamentalistickými věřícími na jedné straně a ryze politicky zaměřenými extremisty včetně neonacistů a to i jejich násilného protibiblického a antihumanistického zaměření na druhé straně.
Abstrakt EN: These study attest to an alliance between apolitical ultra-traditionalist views of the world as represented by the Society of St. Pius X or also by conservative nd fundamentalist believers on the one hand, and strongly political, active and extreme inclination to neo-Nazism, including its violent anti-biblical, and anti-humanist accents on the other hand.
Klíčová slova

Zpět

Patička