Přejít k obsahu


Coupled electromagneto-thermo-mechanical analysis of selected electrical and electromechanical devices

Citace:
PANTELYAT, M. .. . G., SHULZHENKO, M. .. . G., MATYUKHIN, Y. .. . I., GONTAROWSKIY, P. .. . P., DOLEŽEL, I., ULRYCH, B. Coupled electromagneto-thermo-mechanical analysis of selected electrical and electromechanical devices. Acta Technica ČSAV, 2009, roč. 54, č. 3, s. 291-323. ISSN: 0001-7043
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Coupled electromagneto-thermo-mechanical analysis of selected electrical and electromechanical devices
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav termomechaniky AV ČR
Autoři: Michael G. Pantelyat , Mykola G. Shulzhenko , Yuriy I. Matyukhin , Pavlo P. Gontarowskiy , Prof. Ing. Ivo Doležel CSc. , Doc. Ing. Bohuš Ulrych CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá sdruženou numerickou analýzou vybraných elektrických a elektromechanických zařízení (indukční ohřívače, specifické typy aktuátorů, rotační elektrická zařízení a jiné).
Abstrakt EN: A coupled approach to numerical analysis of selected electrical and electromechanical devices (induction heaters, specific types of actuators, rotating electrical machines, and some others) is presented providing complete information about their electromagneto-thermo-mechanical behavior in various operation conditions. The corresponding mathematical models (nonlinear and often nonstationary) are mostly solved by the finite element method using both classical and newly developed algorithms. The methodology is illustrated by several examples whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička