Přejít k obsahu


Mentálně hygienické aspekty výtvarné činnosti dětí mladšího a středního školního věku

Citace:
MIŇHOVÁ, J. Mentálně hygienické aspekty výtvarné činnosti dětí mladšího a středního školního věku. In Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii. Praha : Univerzita Karlova, 2009, s. 108-111. ISBN: 978-80-7290-415-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mental hygiene of art activity of children of younger- and middle-school age
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova
Autoři: Doc. PhDr. Jana Miňhová CSc.
Abstrakt CZ: Výtvarná činnost dětí mladšího a středního školního věku má mimo jiné i mentálně hygienický aspekt. Spontánní výtvarná činnost dětí má svou kompenzační abreaktivní, relaxační a sociálně psychologickou funkci. Spontánní kresba je též cenným diagnostickým nástrojem a zdrojem pocitu uspokojení.
Abstrakt EN: A creative activity of children of younger- and middle-school age has, among others, a mentally hygienic aspect. Children´s spontaneous art activity has its compensation, abreaction, relaxation, and social-psychological function. Spontaneous drawing provides also a valuable diagnostic tool and a sense of satisfaction.
Klíčová slova

Zpět

Patička