Přejít k obsahu


Elektronická řídící jednotka pro výzkum aerodynamicky vázaných soustav, VIBRO02

Citace:
ŠVARNÝ, J., KRIVÁNKA, D., BĚLÍK, M. Elektronická řídící jednotka pro výzkum aerodynamicky vázaných soustav, VIBRO02. 2009.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Electronic control unit for aerodynamically coupled systems research, VIBRO02
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Švarný Ph.D. , Ing. David Krivánka , Ing. Milan Bělík Ph.D.
Abstrakt CZ: Navržené zařízení představuje analogový proporcionální regulátor s výkonovým výstupem pro buzení elektrodynamického aktuátoru tzv. vibrouzlu. Systém má sloužit k realizaci experimentů na vzduchové trati FST ZČU vedoucích k objasnění některých aerodynamických jevů vznikajících při vysokých rychlostech proudění vzduchu na lopatkách turbín. Obvod umožňuje samostatné, skokové, kalibrované nastavení zisku snímacího zesilovače, samostatné, skokové, kalibrované nastavení zisku proporcionálního stupně a plynulé nastavení zisku koncového stupně. V případě potřeby je možné proporcionální regulační stupeň vyřadit a regulaci řešit bypassem prostřednictvím PC vybaveným I/O kartou. Na desce jednotky pak zůstává aktivní pouze zesilovač snímače vibrací a koncový stupeň pro buzení vibrouzlu.
Abstrakt EN: It is an analogue proportional regulator with power output which was designed to excite special electro-dynamic actuator (vibro-unit). The system serves for research carried-out in experimental aerodynamic tunnel. Hopefully, the experiments will help to clarify some of aerodynamic phenomena to be observed on turbomacine blades. The circuit can be divided into three sections. The first one provides calibrated gain of input sensing amplifier, the second one provides calibrated gain of the proportional stage and the last one provides smooth adjustment of power stage gain. If needed, the proportional stage can be switched off and bypassed. The regulation can be passed to PC equipped with appropriate I/O card for instance then.
Klíčová slova

Zpět

Patička