Přejít k obsahu


Kalibrace platinových termistorů

Citace:
ČENGERY, J. Kalibrace platinových termistorů. Plzeň, 2009., ISBN: 978-80-7043-793-3,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Calibration of platinium thermistor
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Jiří Čengery Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá návrhem systému pro měření a kalibraci tenkovrstvých platinových termistorů. Cílem všech výrobců těchto teplotních senzorů je dosažení co největší výrobní přesnosti, která je daná normou. Náš tým realizoval systém pro měření teplotního koeficientu odporu (TKR) a jeho klasifikace na základě normovaných tolerančních tříd. Pro řízení všech procesů kalibrace byl vytvořen program, který ovládá kalibrační lázně a vyhodnocuje naměřená data.
Abstrakt EN: This article deals with system and workplace design for thin film platinum temperature sensors measuring and calibration. The goal of every produces of these sensors is to achieve the highest tolerance class level given by appropriate standards. Our team realized a system for sensors temperature coefficient of resistance (TCR) measurement and their classification based on normalized tolerance values. This system will enhance effectives and profitability in platinum sensors mass-production. For control all process calibration was created program which controls measurement instruments and evaluate measured data.
Klíčová slova

Zpět

Patička