Přejít k obsahu


Vytvoření elektronické databáze příkladů

Citace:
DOSTÁLOVÁ, L., LANG, J. Vytvoření elektronické databáze příkladů. In Odkud a jak brát stále nové příklady?: elektronická databáze příkladů pro úvodní kurzy logiky na vysokých školách. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, s. 13-27. ISBN: 978-80-7043-864-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Electronic Database of Exercises
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Ludmila Dostálová Ph.D. , Ing. Jaroslav Lang
Abstrakt CZ: Kapitola popisuje navrženou strukturu databáze příkladů z logiky, metodiku tvorby jejího obsahu a s tím související didaktické aspekty výuky logiky v prostředí e-learningových systémů.
Abstrakt EN: The chapter describes the structure of the database and methods of creating and evaluating exercises as well as didactic approaches to teaching logic within e-learning systems.
Klíčová slova

Zpět

Patička