Přejít k obsahu


Symbolika hradeb a bran v hebrejské bibli

Citace:
TYDLITÁTOVÁ, V. Symbolika hradeb a bran v hebrejské bibli. 1.. vyd. Praha : TRITON, 2010, 178 s. ISBN: 978-80-7387-305-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Symbolism of walls and gates in the Hebrew Bible
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: TRITON
Autoři: Mgr. Věra Tydlitátová Th.D.
Abstrakt CZ: Monografie se zabývá významem opevnění a jeho stavebních prvků v souvislosti s religionistickým zkoumáním funkce předělu mezi posvátným a profánním prostorem.
Abstrakt EN: The Monography deals with the meaning of fortification and its architectural elements in relation with research of function of border between sacral and prophane space in perspective of history of religion.
Klíčová slova

Zpět

Patička