Přejít k obsahu


Automatic dialog acts recognition based on sentence structure

Citace:
KRÁL, P., CERISARA, C., KLEČKOVÁ, J. Automatic dialog acts recognition based on sentence structure. In IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. New York: IEEE, 2006. s. 61-64. ISBN: 978-1-4244-0469-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Automatic dialog acts recognition based on sentence structure
Rok vydání: 2006
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Pavel Král , Christophe Cerisara , Jana Klečková
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá automatickým rozpoznáváním aktu dialogu v češtině. Uvažujeme následující: tvrzení, rozkazy, otázky zjišťovací a ostatní otázky. Hlavním cílem tohoto článku je navrhnout, vytvořit a zhodnotit dvě nové metody automatického rozpoznávání aktů dialogu založené na struktuře věty a prozódii. Naše navržené metody poskytují postupně 94% a 95% klasifikační přesnost. Při použití prozódie přesnost rozpoznávní dosáhne 96%.
Abstrakt EN: This paper deals with automatic dialog acts recognition in Czech. We consider the following DAs: statements, orders, investigation questions and other questions. The main goal of this paper is to propose, implement and evaluate new approaches to automatic DAs recognition based on sentence structure and prosody. Our proposed methods give respectively 94% and 95%. When prosodic information is further considered, the recognition accuracy reaches 96%.
Klíčová slova

Zpět

Patička