Přejít k obsahu


Agros2D

Citace:
KARBAN, P., MACH, F. Agros2D. 2009.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Agros2D
Rok vydání: 2009
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Karban Ph.D. , Bc. František Mach
Abstrakt CZ: Agros2D je multiplatformní C++ aplikace pro řešení parciálních diferenciálních rovnic založená na knihovně Hermes2D. V programu lze řešit úlohy z oblasti elektromagnetického pole, teplotního pole a termoelastického pole. Program využívá hp adaptivitu.
Abstrakt EN: Agros2D is a multiplatform C++ application for the solution of partial differential equations (PDE) based on the Hermes2D library, developed at the University of West Bohemia in Pilsen. The user can create models, solve them using adaptive higher-order finite element methods (hp-FEM), and visualize and postprocess the results. Agros2D is distributed under the GNU General Public License. Currently, the following problem types can be solved: electrostatic fields, electric current fields, magnetic fields (steady state, harmonic and transient analysis), heat transfer (steady state and transient analysis)
Klíčová slova

Zpět

Patička