Přejít k obsahu


On the Fredholm alternative for the p-Laplacian at higher eigenvalues (in one dimension)

Citace:
BENEDIKT, J., GIRG, P., TAKÁČ, P. On the Fredholm alternative for the p-Laplacian at higher eigenvalues (in one dimension). Nonlinear Analysis, 2010, roč. 72, č. 6, s. 3091-3107. ISSN: 0362-546X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On the Fredholm alternative for the p-Laplacian at higher eigenvalues (in one dimension)
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Elsevier
Autoři: RNDr. Jiří Benedikt Ph.D. , Ing. Petr Girg Ph.D. , Prof. Peter Takáč
Abstrakt CZ: Zabýváme se existencí slabého řešení kvazilineární dvoubodové okrajové úlohy. Za předpokladu ortogonality dostáváme nove existenční výsledky, které významně zobecňují ty již známé.
Abstrakt EN: We investigate the existence of a weak solution u to a quasilinear two-point boundary value problem. Assuming an orthogonality condition, we obtain new existence results which significantly generalize those already known.
Klíčová slova

Zpět

Patička