Přejít k obsahu


Constituţia sau lege constituţională ad hoc?

Citace:
BALÍK, S. Constituţia sau lege constituţională ad hoc?. In Valorile constituţionale - factori ai stabilităţii regimului democratic. Chişinău: Curte constituţională a Republicii Moldova, 2010. s. 46-48. ISBN: 978-9975-4029-3-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: mol
Anglický název: Constitution or constitutional law ad hoc?
Rok vydání: 2010
Místo konání: Chişinău
Název zdroje: Curte constituţională a Republicii Moldova
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Článek se dotýká ústavních hodnot a faktorů stability demokratického režimu. Řeší otázku rozhodnutí Ústavního soud ve věci ústavního zákona ad hoc.
Abstrakt EN: This paper deals with constitutional values as factors for the stability of democratic regime. The topic is the decision of the Constitutional Court in the case of the constitutional law ad hoc.
Klíčová slova

Zpět

Patička