Přejít k obsahu


Pražská advokacie v letech 1648-1781

Citace:
BALÍK, S. Pražská advokacie v letech 1648-1781. Documenta Pragensia, 2008, roč. 2008, č. 27, s. 867-873, 1118-1119. ISSN: 0231-7443
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prague´s Advocacy 1648-1781
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Archiv hl. města Prahy (org. součást hl. města Prahy)
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Článek je věnován dějinám pražské advokacie v letech 1648-1781. Jsou zde popsány právní normy o advokacii, poskytování právních služeb a biografie významných advokátů
Abstrakt EN: The article deals with the history of Prague´s advocacy (1648-1781). The topic is the description of the legal norms on advocacy, providing of legal services and biographies of top advocates
Klíčová slova

Zpět

Patička