Přejít k obsahu


Komunistické právo v Československu

Citace:
BALÍK, S., BAŇOUCH, H., BĚLOVSKÝ, P., BOBEK, M., ČECHOVÁ, B., GÁBRIŠ, T., GŘIVNA, T., GŘIVNOVÁ, P., HAVELKOVÁ, B., JÄGER, P., KOSAŘ, D., KRUŽÍLKOVÁ, E., KRYSTUFEK, Z., KÜHN, Z., KYSELA, J., LATA, J., MOLEK, P., MOTEJL, O., NOVÝ, Z., POLČÁK, R., POVOLNÝ, M., PROCHÁZKA, R., PŘIBÁŇ, J., ŠABATOVÁ, A., ŠIMÁČKOVÁ, K., ŠIMÍČEK, V., TOMKOVÁ, M., VEDRAL, J., WAGNEROVÁ, E. Komunistické právo v Československu. 1.. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, 1005 s. ISBN: 978-80-210-4844-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Communistic Law in the Czechoslovakia
Rok vydání: 2009
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík , Mgr. et Mgr. Hynek Baňouch , doc. JUDr. Petr Bělovský Dr. , Mgr., Mgr. Michal Bobek Diploma, M.Jur. , Mgr. Blanka Čechová , JUDr., PhDr. Tomáš Gábriš Ph.D., M.A. , JUDr., Bc. Tomáš Gřivna Ph.D. , JUDr. Petra Gřivnová Ph.D. , JUDr. Barbara Havelková LL.M. , Mgr. Petr Jäger , JUDr. David Kosař LL.M. , Doc. JUDr. Eva Kružílková CSc. , Em. prof. JUDr. Zdeněk Krystufek CSc., J.S.M. , doc. JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M. , doc. JUDr. Jan Kysela Ph.D. , JUDr. Jan Lata Ph.D. , JUDr. Pavel Molek , JUDr. Otakar Motejl , Mgr. Zdeněk Nový , JUDr. Radim Polčák Ph.D. , Em. prof. JUDr. Mojmír Povolný Ph.D. , doc. JUDr. Radoslav Procházka Ph.D., J.S.D. , prof. JUDr. Jiří Přibáň DrSc. , Mgr. Anna Šabatová Ph.D. , JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D. , doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D. , JUDr. Milada Tomková , JUDr. Jozef Vedral Ph.D. , JUDr. Eliška Wagnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha se věnuje dějinám práva v českých zemích v letech 1948-1989 a jeho pozici v komunistickém režimu.
Abstrakt EN: The Book deals with the history of Law in the Czech lands i years 1948-1989 and his position in the Communist Regime.
Klíčová slova

Zpět

Patička