Přejít k obsahu


Mezinárodněprávní ochrana menšin

Citace:
FOREJTOVÁ, M. Mezinárodněprávní ochrana menšin. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2002, 118 s. ISBN: 80-7082-843-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: International legal protection of minorities
Rok vydání: 2002
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: kniha zkoumá statut menšin v systému mezinárodního práva. Jedním z úkolů této práce je podat kvalitní přehled současné pozitivněprávní úpravy mezinárodního práva, která řeší problematiku práv a postavení menšin.
Abstrakt EN: The book examines status of minorities in the system of international law. One of the aims is to provide serious overview of the present regulation of the international law on minorities.
Klíčová slova

Zpět

Patička